Hudba je zábava, a zábava je život 

Hudba

Hudba sa vo všeobecnosti definuje ako špecifická ľudská aktivita, ktorá sa pomocou v priestore a čase charakteristicky zoskupených tónov a zvukov a na základe spoločenských skúseností usiluje o (hlavne estetickú) komunikáciu. Hudba je konkrétnejšie druh umenia, ktorého výrazovými prostriedkami sú tóny a základnými komponentmi harmónia, melódia, rytmus a farba. Podľa Cassiodora je hudba matematická veda.

zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Hudba (1.4. 2016)

Populárna hudba

Populárna hudba v užšom zmysle slova je hudba prevažne 20. a 21. storočia, ktorá na rozdiel od tzv. vážnej hudby je určená širokým masám poslucháčov (ako "spotrebný tovar"). Jej rozmach nastal s rozšírením rozhlasu a gramofónovej techniky, keď už nebolo potrebné, aby bol poslucháč priamo prítomný na koncerte. V širšom ponímaní je to tvorba vznikajúca z napätia medzi hudbou vážnou a hudbou ľudovou.

zdroj:https://sk.wikipedia.org/wiki/Popul%C3%A1rna_hudba (22.4. 2016)

Alternatívny rock

Alternatívny rock je žáner rockovej hudby, ktorý vznikol na začiatku 80. rokov a masovú popularitu získal v 90. rokoch. Alternatívny rock pozostáva z rôznych subžánrov, ktoré sa objavili na nezávislej hudobnej scéne od začiatku 80. rokov, ako napríklad grunge, britpop, gothic rock a indie rock. Alternatívny rock má korene v punk rocku a ďalších žánroch, ktoré sa z punku vytvorili (post-punk, hardcore punk, new wave).

Zatiaľ čo sa skupinám ako R.E.M. a The Cure podarilo dosiahnuť komerčný úspech a uznanie kritikov, väčšina umelcov vydávala finančne nenáročné nahrávky u nezávislých vydavateľstiev. Zlom nastal na začiatku 90. rokov, keď začala stúpať popularita žánrov ako grunge a britpop. Alternatívny rock sa zaradil do mainstreamu a mnoho alternatívnych kapiel sa stalo komerčne úspešnými.

zdroj:https://sk.wikipedia.org/wiki/Alternat%C3%ADvny_rock (14.5. 2016)